Производител на робот-прахосмукачка

LILIN Интернашанъл Груп Лимитед, имайки своите дъщерни фабрики, намиращи се в Шендзден Ксиамен, е голям по мащаб професионален производител и има самостоятелен „R&D бетър“ специализиран в производството на роботизирани прахосмукачки. С нашата мощна техническа група... още

робот-прахосмукачка KK8

Име на продукта: робот-прахосмукачка

Номер на артикула: KK-8

 

Характеристики:

Нови функции:

Индикаторът ще смени светлината си в зелено и роботът ще издаде звук без да спира, когато се появи неизправност по време на работа. Роботът автоматично се забавя, когато усети препядствия пред него.

 

 

1.Мощно засмукване и интелигентна настройка на засмукването

А.Мощно засмукване

         Със своята силна засмукваща мощ, този продукт притежава изключителни почистващи свойства- дори най-ситния прах ще бъде почистен внимателно.

 Б. Интелигентна настройка на засмукването

         Този продукт е способен автоматично да настройва мощността на засмукването си, когато минава по различни повърхности. Не само помага да се чисти по-ефикасно, но и също така помага за пестене на енергия.

 

2. Съобразен дизайн

А.Лесни операции

         Само с натискането на ЕДНО копче вие можете лесно да насочите робота!

Б.Торбичката за прах се мие

         Торбичката за прах може да се мие под вода. Просто измийте торбичката за прах под течаща вода на всяко използване за да се избегне раздухване на прахта във въздуха и да се причини вторично замърсяване.

В.Има LED тъч бутон, HEPA филтър, две странични четки, дистанционно и моп.

D. Детекторът за виртуална стена осигурява работата на робота в желаната от вас среда.

 

          

3.Множество режими на почистване

Приложими са четири режима на чистене, които да отговорят на вашите нужди.

А. Режим на автопочистване

         Роботът автоматично ще почиства стаята и сам ще настрои режимът на чистене според средата.

Б. Точков режим на почистване

         Когато роботът засече по-мръсен участък ще активира точковия режим на почистване, който ще почиства по спираловиден начин.

В.Режим за почистване по ръбовете

         Когато роботът усети, че е покрай стена, ще се активира режим за почистване по ръбовете.

Е.Режим на планиране

         Когато е зададено дадено време роботът ще напусне базовата клетка и ще започне да работи в насроченото време.

        

 

Product name: Robot vacuum cleaner 

Item No.: KK8

Color: black

Features:

New functions:

 

  The indicator will change to light green and the robot beeps without stop when there happens malfunction during work. 

 The robot will slow down automatically when it detects front obstacles. 

 

 

 

1. Powerful Suction & Intelligent Suction Adjustment

A. Powerful suction

With strong suction power, the product possesses super cleaning capabilities - even tiny dust on the floor will be thoroughly cleaned.

B. Intelligent Suction Adjustment

This product is able to automatically adjust its suction power when meeting different floor environments. Not only could it make cleaning more efficient, but also it helps save more power.

 

2. Considerate Designs

A. Easy operation

By pressing only ONE button, you could easily direct the robot! 

B. Dust bin is washable

Dust bin could be washed by water. Simply wash dust bin under tap water per use to avoid dust blowing to the air and cause a second pullution.

C. With virtual wall,LED touch button, HEPA filter,two side-brushes, remote control and mop.

 

3. Various Cleaning Modes

Four cleaning modes are provided to meet your needs.

A. Auto cleaning mode

The robot will clean a room automatically and adjust its cleaning mode according to the environment.

B. Spot cleaning mode

When the robot detects a dirtier area, it will activate spot cleaning mode, which will clean in a spiral way.

C. Edge cleaning mode

When the robot detects that it is along the wall, it will activate edge cleaning mode.

D. Scheduling mode

When certain time is scheduled, the robot will leave the home base and start working in the scheduled time.

 

4. What's in the package?

робот-прахосмукачка